top of page
Sandra/Romani arli

Sandra/Romani arli

Det här är en film på romani arli. Filmen är en versionering av Sandra som ingår i projektet Minibio för alla!

I Sandra tani panð beršengiri čhaj hem oj tani alergično upri pi daj. A, šaj paljem i daj tani alergično upri pi čhaj? O čačipe tano so i Sandra na resela pe daja odobor kobor so mangela. I Sandra mangela te arakhel jekh solucia ko akava problemi. Prvo ðala ko doktori te rodel pomoč, ama o doktori phenela so našti te ovel alergično upri pi daj. Ama, ked i Sandra dobinða panjesoro kostimi ko po bijando dive hem ljelja pe dajakere rukavice, tegani oj šaj te arakhi solucia ko akava problemi! I Sandra hem olakiri daj šaj akana te bešen barabar jekh zalo jekhate. 

Ki akija tikni mistično paramiz, vačeri pe kotar jekh ”normalno” familia so isi ola jekh nanormalno problemi, ama ki jekh šuži filmesiri forma. I slika tani sar karamela, i muzika tani fantastično hem i Sandra apsolutno but šukar khuvða ko po karakteri. O filmi tano čerdo te šaj diskutirinen pe but avera pučiba. 

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter