top of page
Aeon

Aeon

Från årskurs 4

 

Tema: Historia, Naturvetenskap, Naturresurser, 

 

Denna experimentella film ger en spännande inblick i insamlandet av kunskap och bjuder in till samtal om naturens resurser

 

FILMEN UTSPELAS VID ETT GAMMALT KALKSTENSBROTT i Malmö, och knyter samman gamla och nya berättelser om återuppståndelse och glömska. Historien fokuserar på tanken om insamlandet av traditionell västerländsk kunskap, kontra det så kallade icke-vetandet som metod för inlärning. Filmen bjuder in till samtal kring utvinningen av naturresurser och om hur vi bäst kan upprätthålla en god relation mellan människa, jord, natur och annan materia.

 

Regi: Clara J:son Borg

Titel: Aeon

Längd: 22 min

Land: Sverige

Produktionsår: 2023

  Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

  För snabbare hantering, ange:

  1. Namn på institution / visningsarrangör

  2. Visningsmiljö , t ex

       – klassrum

       – hemundervisning

       – samlingslokal

  3. Publikantal

  4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

  5. Faktureringsuppgifter

  bottom of page