Kvinnornas Krig

Kvinnornas Krig

Ester Munyerenka jobbar på ett sjukhus i Kongo. Mira Vilusic är pskolog och bor i Bosnien. De kämpar för samma sak, att hjälpa våldtagna kvinnor. Våren 2009 träffades de i ett unikt utbyte mellan kvinnoorganisationer i Bosnien och i Kongo. Kvinnornas krig skildrar mötet mellan Esther Munyerenka och Mira Vilusic samt belyser det sexualiserade våldets förödande konsekvenser, under 1990-talet i Bosnien och nu i krigets Kongo där en halv miljon kvinnor uppges ha våldtagits sedan kriget startade 1996.

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter