ECMO – den sista chansen

ECMO – den sista chansen

ECMO Centrum på Karolinska sjukhuset i Stockholm tar emot människor som har drabbats av så svåra lungsjukdomar att all övrig intensivvård inte längre räcker till. Patienterna får hjälp av en konstgjord lunga för att vinna tid, och på så sätt ge kroppen en sista chans att läka och återhämta sig. Gemensamt för alla patienter är att de har en risk för att dö som är minst 80 procent.

 

Filmen är en unik skildring av det dagliga livet på en intensivvårdsavdelning med extremt sjuka patienter, samt en spännande berättelse om hur några eldsjälar på 1980-talet introducerade Ecmo-vården i Sverige med ytterst små medel trots motstånd från sin omvärld. Idag är samma team kvar, avdelningen har vuxit och man räddar livet på över 70 procent av sina patienter – vilket är bäst resultat i världen. En av patienterna i filmen är nyfödda Sophie som ligger dödssjuk på ett sjukhus på Irland, men mitt i natten dyker ett Ecmo-team från Sverige upp, hämtar flickan och flyger henne till Karolinska för att försöka rädda hennes liv...

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter