FKS:FLM (fokusfilm) har alltid fokus på film. Två gånger om året, en gång per termin, påminner vi om det genom att bjuda in till Fokus filmdagar. Våren 2021 arrangeras Fokus filmdagar 19-23 april. Hösten 2021 arrangeras Fokus filmdagar 10-16 december.

FKSFLMDGR21.jpg

FAQ

• Fokus filmdagar ges helt online ht 2021.

• Filmen FROM THE WILD SEA har 11-årsgräns.

• Biljettkoder för SKOLA inlöses 13-16 december mellan klockan 08.00 och 18.00.

• Vid bokning: ange elevantal samt om eleverna ska ta del av filmen gemensamt i klassrum eller enskilt hemma.

Är filmen obehaglig?

Filmen visar skadade fåglar och marina däggdjur. Även döda djur förekommer. Filmen visar också rehabilitering och människor som hjälper djuren.

Är filmen nedslående?

Filmen skildrar problem men visar även på stort engagemang hos människor. Genom att uppmärksamma problemen kan vi gemensamt förekomma och hitta lösningar.

Höstterminens Fokus filmdagar angår ett ämne i tiden: klimatförändringar och hållbart hav. Den bioaktuella filmen FROM THE WILD SEA visas kostnadsfritt för gymnasieelver i hela landet. Till filmen finns ett rikt kringmaterial med videokommentarer och perspektiv från sakkunniga experter, frågor och arbetsmaterial för både klassrum och hemmavarande elever.

 

  • FN har utnämnt 2021-2030 till ett årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

  • FN håller klimatkonferens i Glasgow, COP26, hösten 2021

  • Förändringarna i klimatsystemet som vi ser idag saknar motstycke de senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren

  • Över en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade

Nu har bokningen öppnat till höstens upplaga av Fokus filmdagar!

Bokningen stänger den 5 december klockan 17.00