Starka och kloka filmer väcker starka och kloka tankar. Filmupplevelser skakar om oss och ger möjlighet att resa i tid och rum; att byta perspektiv, se samband och nya sammanhang. Tillvarata och utforska de dörrar som film öppnar – uppmuntra frågor och ge näring åt elevernas reflektion!

 

Många filmer har pedagogiskt material i form av filmhandledningar och diskussionsunderlag, de finns under respektive film. Här samlar vi några aktuella exempel på filmsamtal från Film i skolan-podden!

BABYTEETH.

Urval av inkomna elevfrågor.

BOYITA – SISTA SOMMAREN.

Urval av inkomna elevfrågor.

LOS LOBOS.

Urval av inkomna elevfrågor.

BINTI.

Urval av inkomna elevfrågor.

GRETA.

Urval av inkomna elevfrågor.

MEDAN VI FALLER.

Urval av inkomna elevfrågor.