top of page
Snuttefilm - film för de små/SNUTTEFILBMA

Snuttefilm - film för de små/SNUTTEFILBMA

Det här är en film på nordsamiska. Filmen är en versionering av Snuttefilm – film för de små som ingår i projektet Minibio för alla!

 

Snuttefilbma – unnoraččaide lea filbmačoakkálmas nuoramusaide ja das leat vihtta oanehis ja ivdnás filbmamuitalusat hiljes leavttuin dakkáriiguin main mánát dovdet iežas árgabeaivvis. Filmmat čadnot oktii oanehis gaskabihtáiguin daid tevdnejuvvon figuvrraiguin “Snuttat”, mat doibmet sihke dego bottažat ja ovdanbuktimat čuovvovaš filbmii.

 

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter

bottom of page