top of page
Sår som inte syns

Sår som inte syns

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, är något som blir mer och mer vanligt. I Sår som inte syns berättar tre personer om sina erfarenheter; hur de har hanterar sin dyslexi och hur den har påverkat deras liv. En både varm och viktig film som förklarar, överraskar och ger nya perspektiv. En film att känna igen sig i.

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter