top of page
Är jag svensk?

Är jag svensk?

Humor blandas med allvar för att på ett konkret sätt möjliggöra en diskussion om ett komplext ämne. I filmen berörs flera olika synsätt på vad "svenskhet" kan vara och vad det finns för olika värderingar kring vem och vad som anses svenskt.

 

Kortfilmen tilldelades FilmCentrums distributionspris på STOCKmotion hösten 2014 med motiveringen "Det är en film som trots sitt format tar lång tid att smälta. Det är en film som är välgjord och angelägen. Det är en film som tyvärr känns alldeles särskilt aktuell".

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter

bottom of page