top of page
Kören - En film om Tensta Gospel Choire

Kören - En film om Tensta Gospel Choire

Från åk 4

 

Tema: Tro, Religion, Musik, Gruppdynamik, Ledarskap

 

"Kören" är en stark dokumentärfilm som utforskar begrepp som tro och religion. Vi får följa Tensta Gospel Choir till gospelns hemstad Chicago och följa med på en härlig musikalisk resa.

 

En gospelkör börjar brottas med frågor om tro och andlighet när körledaren plötsligt betonar den kristna aspekten av sångerna. Detta leder till en diskussion kring om man egentligen alls kan sjunga gospel, utan att tro på Gud.

 

Det här är en film som dokumenterar en avgörande tid i en körs historia. Filmen belyser de krockar och samtal som uppstår inom gruppen under deras resa. Det blir en utforskning av gospelns djup, men också dess betydelse, utöver musikens inflytande. Kören utforskar teman som religion, individualitet och gemenskap. Frågan om man måste vara troende för att sjunga gospel ger upphov till ett granskande av den egna övertygelsen, i kontrast till tro i ett större perspektiv.

 

Regi: Amanda Pesikan

Titel: Kören - En film om Tensta Gospel Choire

Längd: 79 min

Land: Sverige

Produktionsår: 2021

Språk: Svenska

  Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

  För snabbare hantering, ange:

  1. Namn på institution / visningsarrangör

  2. Visningsmiljö , t ex

       – klassrum

       – hemundervisning

       – samlingslokal

  3. Publikantal

  4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

  5. Faktureringsuppgifter