I det förflutnas spegel

I det förflutnas spegel

En retrospektiv betraktelse av Ingela Romare, som under 70-talet, tillsammans med Lennart Malmer, gjorde ett antal filmer från Vietnam under det då pågående kriget. Femton år senare - kriget är nu slut och på väg att bli historia - beslutar hon sig för att samla sina bilder och minnen till en film om kriget och överlämna dessa minnesbilder till sin dotter och den nya generationen.

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter

© 2020 FKS:FLM

En del av FilmCentrum. Med fokus på film.

Kontakt: info@fokusfilm.se

FKS:FLM / ekonomi@fokusfilm.se

filmcentrum distribution swe ab 

556578-4252

FKS:FLM – film och filmpedagogik för skola och slutna grupper. Skolbio online och på biograf.