Den sköra tråden

Den sköra tråden

Idag kan ett barn födas fyra månader för tidigt och ändå räddas till livet. Dokumentären följer tre familjer och deras barn på neonatalcentrum i Lund. Tre olika familjer får barn som är födda mycket tidigt. På sjukhuset i Lund möter de barnläkaren Bo Selander. Sedan väntar en kamp på liv och död för det nyfödda barnet. Tillsammans ställs de inför beslut för barn så tidigt födda som v 24, bara två veckor från den svenska abortgränsen. Ska de göra allt för barnet eller ska vården avbrytas? Till vilket liv räddas ett barn som väger 500 gram och ryms i ena handflatan?

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter