Överförmyndaren griper in

Överförmyndaren griper in

Berättelsen om vad som hände Birgitta Svenssons föräldrar. Hennes mamma och pappa klarade inte längre att bo kvar i sin lägenhet. De fick en plats på ett servicehus och allt skulle bli så bra. Men det blev en mardröm. Birgittas mamma blev alltmer förvirrad och hennes pappa hade fysiska krämpor. Kommunen ville skilja dem åt och föra Birgittas mamma till ett låst boende. Det blev början till en lång kamp.

  • 1. Gör en bokningsförfrågan
    2. Bekräfta din order
    3. Få biljettkoder att lösa in nedan (Se film)

Titeln efterfrågas per e-post. Du kan också använda snabbformuläret.

För snabbare hantering, ange:

1. Namn på institution / visningsarrangör

2. Visningsmiljö , t ex

     – klassrum

     – hemundervisning

     – samlingslokal

3. Publikantal

4. Önskad visningsperiod (startdatum och slutdatum)

5. Faktureringsuppgifter